II. Skúška - SA 2 - 27. 4. 2014

II. Skúška - SA 2 - 27. 4. 2014