PARTNERI             SLOVENSKO agility klub

                    

AUTO PALACE

BRATISLAVA

 

www.acana.sk/objednavka

      schody a stavebné púzdra

online obchod Veselypes.sk

 


 

 

 

 

                                      AGILITY obuv si môžete kúpiť v predajni RUNSHOP - RIVER PARK Bratislava. 
                                      V SALOMON obuvi môžete vidieť behať najlepšíe agility tímy
                                     zúčastňujúce sa každoročne na Majtrovstvách sveta a Európy. 

   www.runshop.sk

           www.tunelypropsy.cz
 

    Stratégiu sponzorstva uplatňujú mnohé firmy. Neziskové aktivity a projekty vylepšujú kvalitu života celej spoločnosti - poskytovanie dobrovoľných príspevkov je preto jednou z možností, ako zladiť záujmy verejnosti a firmy ku prospechu oboch strán.

 

     Sponzoring má byť prospešný pre všetky zúčastnené strany. Ide o systém win/win. Sponzorské príspevky sú poskytované v podobe finančných prostriedkov, vecí i služieb. Sponzor očakáva publicitu a prínos k budovaniu značky či dobrej povesti u zainteresovaných osôb. Rozhodnutie, na aký účel prostriedky vynaložiť, nebýva ľahké. Hlavné slovo by mal mať odborník, ktorý je spojovacím článkom medzi firmou a verejnosťou a má tak najlepšie predpoklady rozhodnúť v prospech uspokojenia potrieb všetkých subjektov.
 
     Zaistenie užitočnosti by malo sledovať zapadnutie sponzoringu do celkovej koncepcie podnikateľskej politiky oslovenej firmy. Je potrebné aby sponzoring podporoval vytýčené ciele danej spoločnosti a oslovenia cieľových skupín.
 
     Firmy sa zameriavajú najmä na podporu projektov súvisiacich s ich činnosťou, športové aktivity, občianske aktivity, zdravotné a sociálne služby, vzdelávanie, kultúru, hospodársky rozvoj a životné prostredie. Väčšinou podporujú plány, ktoré bližšie súvisia s ich obchodnými zámermi - domáce firmy poskytujú príspevky domácim organizáciám, regionálne oblastným skupinám, čím sa usilujú o zlepšenie podmienok tam, kde pracujú. „Ak je uplatňovaná proaktívna stratégia, zástupcovia organizácie sami hľadajú potencionálnych partnerov, ktorí by jej pri uskutočňovaní stanovených cieľov mohli pomôcť.“
 
     Pri analýze a ponuke je potrebné brať do úvahy rozsah protislužieb, tieto služby sa väčšinou zameriavajú na tieto úrovne sponzorstva:
 

     exkluzívny partner -  prijíma všetky proti výkony a služby celý marketing je v jeho režií,

     generálny partner - prijíma všetky proti výkony a služby,

     hlavný parter -  prijíma najatraktívnejšie proti výkony a služby,

     reklamný partner – prijíma benefity plynúce z celkovej reklamy, t.j. všetky média,

 

     Firmy často financujú aj inzerciu, sprievodné akcie, a iné aktivity, ktoré s projektom súvisia a tým efekt sponzorského pôsobenia ešte zosilnia. Často však nevedia exaktne zhodnotiť, aký mal pre ne význam. Je však isté, že tak prinajmenšom zvýšili hodnotu firmy tým, že sa stali pre partnerov dôveryhodnejšie. „V porovnaní s inými prostriedkami na ochranu, či zlepšenie povesti organizácie je sponzorstvo zďaleka tým najefektívnejším vzhľadom k vynaloženým nákladom.“