AGILITY - PSÍ PARKÚR - ÚŽASNÝ ŠPORT

            

foto zo skúšok agility 27. 4. 2014

FOTO 1       

FOTO 2       

SKÚŠKY AGILITY  A1, A2, A3,

MAPA

Bratislava - Devínska Nová Ves

 

 

 

 

Základné informácie:

__________________________________________________________________________________________________________

Miesto:                                  Bratislava - Devínská Nová Ves ul. Ivana Bukovčana č. 3

 

Fighting Flies Bratislava           Baseball Club Bratislava  - oplotená, trávnatá plocha 

                                             prístup na ihrisko ul.Ivana Bukovčana 3

 

GPS:                                     48° 12' 32.7309333" N            16° 58' 38.6449528" E

 

Termín:                                  27. 4. 2014 nedeľa

Parkúr:                                   20 x 40 m

Organizátor:                          SLOVENSKO agility klub

Rozhodca:                             Vendula Hausnerová  SK

Garant akcie:                         Pavel Krátky

Povrch:                                   tráva

Program:                                7:30 - 8:00 Prezentácia

                                               8:15  Štart prvého pretekára

__________________________________________________________________________________________________________

 

VÝSLEDKY klikni TU

 

Výsledky

I. SKÚŠKA  27. 4. 2014

 

I. skúška SA 1

1 .miesto Dagmar Kovérová & Lili

2. miesto Lenka Adámková & Cherubín

3. miesto Paulína Baroková & Lessie

                                             

I. skúška MA 1

1. miesto Ľubica Pflieglerová & Barbie

2. miesto Jana Vašíčková & Barney

3. miesto Lucia Čechová & Luna

 

I. skúška LA 1

1. miesto Mária Škultétiová & Daisy

2. miesto Karin Popocičová & Sarah

3. miesto Lucia Mesíčková & Buddy

 

I. skúška SA 2

1. miesto Michaela Cabadajová & Caitie

2. miesto Veronika Simanová & Mulan

3. miesto Lenka Pastorková & Billie

 

I. skúška MA 2

1. miesto MA 2 D

2. miesto MA 2 D

3. miesto MA 2 D

 

I. skúška LA 2

1. miesto Milan Renáta Králová & Earl Ziggy

2. miesto Lenka Odkládalová & Fredy

3. miesto Majo Oršula & Achino

 

I. skúška SA 3

1. miesto Pavel Krátky & Lilly

2. miesto Michaela Cabadajová & Cherry

3. miesto Monika Setnická & Ch.Grace

 

I. skúška MA 3

1. miesto Vlasta Hauserová & Terezka

2. miesto MA 3 D

3. miesto MA 3 D

 

I. skúška LA 3

1. miesto LA 3 D

2. miesto LA 3 D

3. miesto LA 3 D

 

__________________________________________________________________________________________________________

Výsledky

II. SKÚŠKA  27. 4. 2014

 

II. skúška SA 1

1. miesto Lenka Adámková & Cherubín

2. miesto Dagmar Koverová & Lili

3. miesto Lenka Pastorková & Ellie

                                             

II. skúška MA 1

1. miesto Veronika Simanová & Aisha

2. miesto Ľubica Pflieglerová & Barbie

3. miesto Aleš Fuks & Rasty

 

II. skúška LA 1

1. miesto Karin Popovičová & Sarah

2. miesto Nina Grajcarová & Odine Blue

3. miesto LA 1 D

 

II. skúška SA 2

1. miesto Michaela Cabadajová & Caitie

2. miesto Andrea Vlčková & Gordic

3. miesto Lenka Odkládalová & Amanda

 

II. skúška MA 2

1. miesto Katarína Šimunová & Jantar Paleur

2. miesto MA 2 D

3. miesto MA 2 D

 

II. skúška LA 2

1. miesto Daniela Machovičová & Ejmy

2. miesto LA 2 D

3. miesto LA 2 D

 

II. skúška SA 3

1. miesto Pavel Krátky & Lilly

2. miesto Barbora Doudová & Mates

3. miesto Monika Setnická & Ch.Grace

 

II. skúška MA 3

1. miesto Vlasta Hauserová & Terezka

2. miesto MA 3 D

3. miesto MA 3 D

    

II. skúška LA 3

1. miesto Gabika Hauserová & Zorka

2. miesto Lucie Štíborová & Good Fiend

3. miesto LA 3 D

 

__________________________________________________________________________________________________________

Meranie časov:                      elektronická časomiera    

Výsledky:                               budú zverejňované priebežne po jednotlivých behoch.

Hodnotenie:                           Odmenení budú prví traja súťažiaci v každej skúške.

Počet tímov:                           80

        

Štartovné:                                7.- € / tím  (štartovné uhradené do    3. marca 2014)                  

                                               10.- € / tím  (štartovné uhradené do  31. marca 2014)

                                               štartovné zasielajte č.ú.  TATRA BANKA číslo účtu: 2927868090/1100

                                                IBAN SK2211000000002927868090,     VS: 27042014 + meno pretekára.

                                                Platba na mieste možná len po dohode s garantom akcie.

                                                Štartovné po uzávierke je nevratné

 

Uzávierka:                              22. apríl 2014

 

Prihlasovanie:                       ukončené 22. 4. 2014

 

                                               ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH

 

                                               PROPOZÍCIE .jpg

Veteráni:                                Kategória veteránov pre psov vo veku nad 9 rokov (small, medium) a 8 rokov (Large)

                                               (bude otvorená pri minimálne 5 tímov v kategorii)

Veterinárne p:                        Pri prezentácii je potrebné predložiť očkovací preukaz psa, (Petpas) s platnými

                                               údajmi o zvierati a s platnými očkovaniami proti besnote, psinke a paraviróze.

Všeobecne:                            Preteky sú organizované podľa pravidiel ASKA Asociacia slovenských klubov agility,

                                               ktoré vychádzajú z reglementu FCI.

                                               Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania, programu, rozhodcu,

                                               počtu pretekajúcich tímov a spôsobu hodnotenia preteku. V okolí parkúru

                                               je zákaz voľného pohybu psa. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. 

Poistenie:                              Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace

                                               s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

                                               Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Stravovanie:                           organizátor nezabezpečuje.

Ubytovanie:                            https://www.booking.com/city/sk/bratislava.sk.html

 

 

Parkovanie:                            BEZPLATNE  cca 100 m od parkúru

 

Protest:                                   podať písomne po zaplatení zálohy 20 .- € do oficialneho ukončenia pretekov

 

Skúšky agility podporujú        PARTNERI

 

Kontakt:                                  Pavel Krátky    

                                               m:+421 905 320 348

                                               e-mail: skuska_27-4-2014@ecco.sk

SLOVENSKO agility klub        www.agilitySK.ecco.sk

                                               DIČ: 282 000 7872

                                               IČO: 4225 8189

 

Propozície  SKÚŠKY AGILITY v Bratislave  27. 4. 2014 nedeľa