AGILITY intenzívny víkend v Bratislave  27. - 28. 4. 2013

Miesto  konania: AGILITY CENTRUM BRATISLAVA - Petržalka pri Technopole

                         

Dátum:              27. - 28. 4. 2013

 

Organizátor:       SLOVENSKO agility klub a Pavel Krátky

                                      

 

Program:         

                        Sobota      9,00 – 18, 00   tréning  12 – 15 prestávka

                        Nedeľa      9,00 – 17, 00   tréning  12 – 15 prestávka

                                        strečing - kondičný tréning + 2x denne tréning + teoretická príprava

 

Tréner:               PAVEL KRÁTKY

 

                                     1. miesto ATS - agility tím Slovenska 2011 kategória small - Eddie

                  reprezentant Slovenskej republiky Europa Open 2011 Rakúsko Bad Hall - Eddie
                                                            Majstrovstvá sveta 2011 Francúzsko Lievin - Eddie
                                                                   Europa Open 2012 Švedsko Kristianstadt - Eddie SA3 a Lilly SA3
                                                             Majstrovstvá sveta 2012 Česká republika Liberec - Eddie
                                                                     Europa Open 2013 Dánsko - Eddie a Lilly
                                                             

                                                                           AGILITY CENTRUM BRATISLAVA - Petržalka pri Technopole

 

 

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,

 

pobytom a s účasťou na víkendovke. Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.


Veterinárne podmienky: Pri prezentácii je potrebné predložiť zdravotný preukaz psa (očkovací preukaz, Pet Pas)

so všetkými údajmi o zvierati a s platnými očkovaniami proti besnote, psinke a paraviróze najmenej 21 dní a najviac

1 rok pred akciou.

 

Nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 1/2008.

Účastník berie na vedomie Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 1/2008,

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti a vymedzujú miesta, na ktorých je voľný

pohyb psov povolený.

 

PRE VÁS sú pripravné kvalitné prekážky, trávnatá plocha – parkúr 20 x 40 m 

jarné slnečné počasie a pozitívna nálada. 

Budeme sa venovať aktuálnemu spôsobu behania, so zamerením na vedenie ideálnou dráhou v čo najkratšom čase.

PRE PSÍKOV si prineste prepravku, vodu, hračky, pamlsky . . . 

PRE NÁS do uzávierky je potrebné sa registrovať a uhradiť poplatok za tím. 

Zahraniční účastníci môžu po dohovore uhradiť pred víkendom na mieste.

 

 

V prípade neúčasti, je potrebné zabezpečiť si obsadenie miesta náhradníkom.

 

Informácie:

               Pavel Krátky

               mobil: + 421 905 320 348               

               tel/fax + 421 220 764 395

               e-mail:  Pavel.Kratky@ecco.sk

               Skype: kratky.ecco

 

 www.agilityparkur.ecco.sk