Múr

 

Výška aj šírka múru sú rovnaké ako u skokovej prekážky. Hĺbka je cca 20 cm. Múr je plný. Na hornej ploche múru sú najmenej dva elementy v tvare ∩, ktoré sa dajú ľahko zhodiť. Múr musí byť prestaviteľný na všetky tri kategórie S, M, L. Výška tejto prekážky je meraná vrátane zhoditeľných prvkov.

 

     www.agilityparkur.ecco.sk