Skočka

SKOČKA

Šírka skokových prekážok je minimálne 120 cm a maximálne 150 cm. Všetky jednoduché skokové prekážky musia mať vo výške danej veľkostnej kategórii zhoditeľnú tyčku. Tyčka má priemer 4 cm (3 – 5 cm), nesmie mať ostré hrany je z PVC a farebne zvýraznená. Kovové tyčky nie sú prípustné.Skočky môžu mať plochu po stranách (krídla) úplne alebo čiastočne vyplnenú napríklad reklamnou tabuľou alebo viacerými tyčkami.

      www.agilityparkur.ecco.sk