Slalom

Počet tyčí je párny, t.j. 8,10 alebo 12. Ich výška je 100 cm. Tyče majú priemer 4 cm (3 - 5 cm), sú pevne umiestnené v rovnom nemennom rade a sú od seba vzdialené 60 cm. Spravidla sa používa slalom s dvanástimi tyčkami. Slalom musí byť pevne fixovaný, aby sa v priebehu preteku nemenila jeho pozícia.

 

          

 

     www.agilityparkur.ecco.sk